Molluginaceae (APG II system) : Họ Rau Đắng đất

Họ này tách ra từ họ Aizoaceae trước đây, họ này có 17 chi, ở VN hiện có 6 đại diện thuộc 3 chi Gisekia, Glinus và Mollugo, gồm các loài cỏ nhỏ, trước nay tôi không để ý nên chỉ mới biết có 2 loài sau : 1. Glinus oppositifolius (L.) DC. : Rau Đắng đất 

2. Mollugo pentaphylla L. : Cỏ Bình cu Hoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *