Hotline

098.254.25.25

(Thiết kế)

0902.672.867

(Quản lý – Kỹ thuật)

MR PHƯƠNG
QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Khảo sát, báo giá, quản lý sản xuất và công trường

MR LIÊM
THIẾT KẾ

Khảo sát, báo giá, thiết kế

kế toán
dấu tên

Kế toán trưởng

kế toán viên
nội bộ

Kế toán nội bộ