Menyanthaceae : Họ Thủy nữ

Họ Thủy nữ Menyanthaceae  có khoảng 7 loài ở VN, đây là cây Súng ma thông thường trên ao ruộng ở miền Nam 


1. Nymphoides indicum (L.) O. Ktze. Súng ma, Thủy nữ ấn, Water snowflake 

2. Nymphoides cristatum (Roxb.) O. Ktze. : Thủy nữ sóng
Loài Thủy nữ này trên giữa cánh hoa có 1 sóng đứng.
Cây gặp ở vùng Huế, hình chụp cây tại Lăng Tự Đức


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *