Orchidaceae : Họ Hoa Lan (từ E – Z)

(xem phần 1 từ vần A-D)

Tiếp tục Họ hoa Lan 1. Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl. :  

Một loài Lan ngoại nhập có nguồn gốc Brazil, không biết tên VN

2. Epigeneium amplum (Lindl.) Summerh. :  Lan môi dầy, Lan Thượng duyên rộngEpigeneium amplum var. alba

3. Epigeneium cacuminis (Gagnep.) Summerh. : Lan môi dầy nhiều hoa, Lan Thượng duyên đỉnh

4. Epipactis atromarginata Seidenfaden : Lan bông dầy vàng
5. Eria amica Rchb. f. :  Nĩ lan bạn,  Lan len rỉ sắt 

6. Eria biflora Griff :  Lan len hai hoa, Nĩ lan 2 hoa

Loài này có 2 lá đài đặc biệt

7. Eria discolor Lindl. :  Lan len hai màu, Nĩ lan 2 màu

8. Eria floribunda Lindl. :  Lan len nhiều hoa

9. Eria obscura Aver. :  Nĩ lan tối

10. Eria paniculata Lindl. :  Lan len cỏ, Nĩ lan chùm tụ tán

11. Eria pulverulenta Guillaum. :  Nĩ lan bột

12. Eria siamensis Schltr. :  Nĩ lan Xiêm, Lan len chùm hẹp
13. Eria sutepensis Rolfe ex Downie :  Nĩ lan Lào14. Eulophia graminea Lindl. : Luân lan hoà bản, Luân lan cỏ 

15. Flickingeria albopurpurea Seidenf. :  Lan Thạch hộc

16. Gastrochilus calceolaris [Buch.-Ham. ex Sm.] D. Don :  Túi thơ gót, Hàm lân cứng

17. Gastrochilus hainanensis Z.H. Tsi :  Hàm lân Hải Nam18. Habenaria rhodocheila Hance : Lan Kiến cò đỏ

19. Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuikj. :  Lan Giác bàn
20. Holcoglossum subulifolium (Rchb. f.) Christenson :  Tóc tiên Trung

21. Holcoglossum wangii Christenson :  Lan Tóc tiên Bắc

22. Hygrochilus parishii (Reichb.f.) Pfitz. in Engl. & Prantl :  Lan Cẩm báo nhung

Tên khác : Vandopsis parishii (Reichb. f.) Seidenf. & Smitinand

23. Liparis rhodochila Rolfe :

24. Liparis viridiflora (Bl) Lindl. :  Lan Tai dê nến

25. Ludisia discolor [Ker-Gawl.]A. Rich. :  Lan Gấm, Thạch tằm26. Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay  :  Lan Đai cước

27. Monomeria dichroma (Rolfe) Schltr. :  Đơn hành lưỡng sắc, Củ đơn Việt

28. Oberonia emarginata Lomg & Prantl : Lan Móng rùa lõm, Lan La dơn mép

29. Oberonia ensiformis (Sm.) Lindl. :  Lam Móng rùa kiếm, Lan La dơn kiếm

30. Oncidium sp. : Lan Vũ nữ

Các loài Oncidium đều là Lan ngoại nhập, hiện nay có rất nhiều giống lai nên không rõ tên.Oncidesa Nanboh Waltz (Oncsa. Mackalii X Onc. ornithorhynchum)

Oncidium papilio (Lindley) H.G.Jones

31. Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. :  Lan Điểu thiệt
32. Otochilus fuscus Lindl. :  Lan Rau rút hồng33. Panisea apiculata Lindl. :  Lan khúc thần trắng

34. Panisea tricallosa Rolfe :  Lan khúc thần ba chai
35. Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe : Lan Hài táo36. Paphiopedilum delenatii Guillaumin : Lan Hài hồng. Lan Vệ hài

37. Paphiopedilum dianthum Tang & Wang : Lan Hài râu xoắn
38. Paphiopedilum emersonii Koop. & P.J. Cribb : Lan Hài trắng, Lan Hài Hương lan

39. Paphiopedilum malipoense S.C. Chen & Tsi : Lan Hài xanh, Lan Hài Mã li

40. Paphiopedilum purpuratum (Lindley) Stein :  Lan hài tía

41. Paphiopedilum tranlienianum O. Gruss & H. Perner : Lan Hài Trần Liên

42. Paphiopedilum villosum (Lindl.) Pfitzer : Lan Hài vàng, Kim hài
43. Papilionanthe pedunculata (Kerr) Garay :  Lan bướm Long Châu

44. Papilionanthe “Miss Joaquim” :  Lan Cành giao

Tên khác Vanda Miss Joaquim. Đây là loài lai giữa Papilionanthe teres X Papilionanthe hookerriana

45. Peristylus calcaratus(Rolfe) S.Y. Hu : Lan Chu thư cựa, Nhụy vòng râu dài  

Tên khác  Habenaria calcarata (Rolfe) Schltr., Habenaria lilungshania S.S. Ying

46. Peristylus constrictus (Lindl.) Lindl. : Lan Chu thư thắt, Lan Nhụy vòng giây


47. Phaius baolocensis sp nov N.V.Duy, T.Chen & D.X.Zhang :  Lan Hạc đính Bảo Lộc48. Phaius longicornu Guillaumin : Lan Hạc đính trắng

49. Phaius tankervilliae (Banks) Blume : Lan Hạc đính nâu
50. Phalaenopsis chibae T. Yukawa :  Hồ điệp Chi-ba

51. Phalaenopsis deliciosa Rchb. f.


52. Phalaenopsis honghenensis F.Y. Liu

53. Phalaenopsis mannii Rchb. f. :  Lan Hồ điệp Ấn

54. Phalaenopsis regnieriana Rchb. f. :  Tiểu hồ điệp Phú quốc

55. Phalaenopsis sp. : Lan Hồ Điệp

Các loài Lan Hồ điệp thường trồng đa số là Lan lai tạo nhập nội
56. Pholidota articulata Lindl. :  Lan Tục đoạn khế, Lan Tục đoạn đốt 

57. Pholidota chinensis Lind. :  Lan Tục đoạn Trung quốc

58. Pholidota convallariae (E.C. Parish & Rchb. f.) Hook. f. :  Lan Tục đoạn Ấn
59. Pholidota guibertiae Fin. :  Lan Tục đoạn quế

60. Pholidota imbricata (Roxb.) Lindl. : Lan Tục đoạn đuôi phượng


61. Pholidota leveilleana Schltr. :  Lan Tục đoạn bẹ

62. Pholidota recurva Lindl. :  Lan Tục đoạn cong

63. Pomatocalpa spicata Breda :  Lan Thủy li vàng

64. Pteroceras semiteretifolium H.A. Pedersen : Lan Dực giác bán trụ, Lan Môi sừng một hoa
65. Pteroceras teres (Blume) Holttum : Lan Dực giác tròn, Lan Môi sừng trụ66. Renanthera citrina Aver. :  Lan Phượng vĩ vàng

67. Renanthera coccinea Lour. : Lan Phượng vĩ bắc
68. Renanthera vietnamensis Aver. & R. Rice :  Lan Phượng vĩ Việt Nam
69. Rhynchostylis coelestis Reichb. f. :  Lan Hải Yến, Lan lưỡi bò

70. Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley : Lan Ngọc điểm đai châu

71. Rhynchostylis retusa (L.) Blume. :  Lan Đuôi cáo

72. Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J. Sm. : Nang lan chồi, Lan Trứng bướm dài

73. Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf. :  

74. Smitinandia micrantha (Lindl.) Holttum :  

75. Spathoglottis affinis De Vriese : Lan Chu đinh vàng trơn

76. Spathoglottis plicata Blume : Lan Cau, Lan Chu đinh tím

Cũng có loại hoa màu trắng hồng


77. Spathoglottis pubescens Lindl. :  Lan Cau diệp lông, Lan Chu đinh lông

78. Spiranthes sinensis (Pers.) Ames : Lan cuốn chiếu, Bàn long sâm

79. Staurochilus fasciatus (Reichb. f.) Ridl. ex Pfitz. :  Lan Hổ bì
80. Stereochilus dalatensis (Guillaum.) Garay :  Lan Môi cứng Đà Lạt

81. Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. :  Lan củ dẹt lùn82. Thrixspermum centipeda Lour. :  Lan Xương cá nhện, Bạch điểm, Lan Bạch tuột

83. Thrixspermum formosanum (Hayata) Schltr. : Lan Xương cá
84. Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. : Lan Bạch hạc trắng
85. Trichoglottis lorata (Rolfe ex Downie) Schuit.

86. Trichotosia microphylla Blume :  Lan nhung lá nhỏ

87. Uncifera dalatensis (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand :  Lan Móng cọp Đà Lạt

Loài này trong trang Hoa Lan VN có màu hồng tím(?), không giống như mô tả trong sách P.H.Hộ hoa có màu vàng như trong hình ở đây88. Vanda bidupensis Aver. & Christenson :  Lan Vanda Bidoup

89. Vanda concolor Blume :  Lan Vanda bắc, Huệ đà 1 màu90. Vanda denisoniana Bens. & Rchb. f. :  Lan Vanda dạ hương, Lan Thanh Nga

91. Vanda pumila Hook. f. :  Lan Vanda thơm, Huệ đà nhỏ

92. Vanda sp. : Lan Vanda

Các loài Vanda thường gặp trồng làm hoa kiểng hay lan cắt cành đều là loài lai tạo.

Vanda coerulea Griff. ex Lindl.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *