Zygophyllaceae : Họ Quỉ kiến sầu ( họ Gai chống)

Họ Quỉ kiến sầu ( họ Gai chống) Zygophyllaceae có 3 loài ở VN : 1. Tribulus terrestris L. Tật lê, Gai ma vương, Gai chống, Quỉ kiến sầu nhỏ 

Cỏ mọc hoang hay thấy ở vùng Phan Rang, ai đi chân trần coi chừng đạp phải trái cây này. 

Trái có gai cứng và nhọn (2 loài có trái giống nhau) 

2. Tribulus cistoides L. Quỉ kiến sầu to 

Loài này được trồng làm kiểng vì hoa đẹp. 
3. Guaiacum officinale L. :  Tree of Life, Lignum Vitae, Guaiac 

Cây trồng trong Thảo cầm viên TPHCM


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *