Saururaceae : Họ Rau Giấp cá

Họ Rau Giấp cá Saururaceae có 3 loài ở VN, gặp thông thường nhất là cây rau Giấp cá1. Houttuynia cordata Thunb. : Rau Giấp cá, Diếp cá 

hoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *