Ochnaceae : Họ Mai

Họ Mai có 5 loài ở VN trong đó có 3 loài ít gặp, còn 2 loài rất thông thường ở miền Nam


1. Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis. :  Mai cánh lõm
tên khác Campylospermum serratum (Gaertn.) Bittr. & Amar.
Hình chụp cây ở cạnh đập tràn hồ Dầu Tiếng 

hoa
2. Ochna integerrima (Lour.) Merr. Mai vàng
Cây Mai vàng ngày Xuân.

3. Ochna atropurpurea DC.  Mai đỏ, Mai tứ quí
Lá có gai nhỏ, hoa nở rải rác quanh năm và thường kèm trái có đài hoa đỏ chói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *