Annonaceae : Họ Mảng cầu (Họ Na)

Họ Mảng cầu hay họ Na Annonaceae gồm toàn những cây gỗ hay cây leo thân gỗ có hoa thô sơ và hơi xấu xí. Họ này có gần 60 loài ở VN.

Sau đây là một số cây dễ gặp :

1. Annona glabra L. : Bình bát nước

Cây mọc hoang ven bờ nước, có nơi trồng để tháp Mảng cầu xiêm nhưng loại trái Mảng cầu này ăn không ngon.

trái

2. Annona muricata L. : Mảng cầu xiêm

trái

3. Annona reticulata L. : Nê, Bình bát

không gặp cây ra hoa, chỉ thấy trái

4. Annona squamova L. : Na, Mảng cầu ta

5. Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandare : hoa Móng rồng, dây Công chúa


hoa

6. Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thoms. : Công chúa, Sứ xơ mít, Hoàng lan, Ylang-Ylang

7. Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thoms. var. fruticosa (Craib.) Sinclair : Hoàng lan lùn, Dwarf Ylang ylang

Cây này chỉ cao khoảng 2m, dạng lá khác loài trên.

8. Fissistigma bracteolatum Chatt. : Lãnh công nhiều lá bắc, Cách thư lá hoa

Cây gặp ở Tĩnh Túc, Cao Bằng, chỉ gặp hoa, không thấy quả

9. Polyalthia cerasoides (Roxh.) Benth. & Hook. :  Cây Nóc, Nhọc, Ran, Quần đầu trái tròn

Cây mọc trên đảo ở Nha Trang10. Polyalthia longifolia (Sonn.) Thw. var. pendula : Huyền diệp, Hoàng nam

Cây nhập nội trồng trang trí, lá bó sát thân


Hình hoa cây Hoàng nam 

11. Rauwenhoffia siamensis Scheff. :  Dủ dẻ

Cây mọc vùng duyên hải Phan Rang, Khánh Hòa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *