Taccaceae : Họ Râu hùm, họ Củ Nưa

Họ Râu hùm Taccaceae ở VN chỉ có khoảng 5 loài, tôi chỉ có gặp 1 loài:1. Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze : Củ nưa, Bạch tinh

Cây gặp có ở Vũng Tàu, Côn Đảo, đảo Nam Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *