Haloragaceae : Họ Rong xương cá

Họ Rong xương cá Haloragaceae có khoảng 10 loài ở Việt Nam thuộc 2 chi Haloragis ( có 3 loài cỏ sống trên cạn) và Myriophyllum (có 7 loài cỏ thủy sinh)

Tôi chỉ mới gặp có 1 loài: 1. Haloragis isomera Packer. :  Hung thảo đồng phân

Cỏ nhỏ gặp ở Đà Lạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *