Burmanniaceae : Họ Cào cào

Họ gồm các loài cỏ nhỏ, một số sống hoại sinh không diệp lục, có khoảng 9 loài ở VN.

1. Burmannia disticha L. : Cỏ Cào cào, Cào cào song đính

Hình cây chụp ở Thác Bạc, Sapa, Lào Cai

2. Burmannia subcoelestis Gagn. : Cào cào lam
Hình cây chụp ở Núi Cậu _Dầu Tiếng, Bình Dương3. Burmannia wallichii Hook. f.  : Cào cào Wallich
Hình cây chụp ở Núi Cậu _Dầu Tiếng, Bình Dương, Cây hoại sinh không láTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *