Berberidaceae : Họ Hoàng liên

Họ Hoàng liên ở Việt Nam chỉ có 6 loài, các cây này đều ở vùng rừng núi và có thể dùng làm cây thuốc.1. Berberis wallichiana DC. :  Hoàng liên ba gai, Hoàng mộc, Hoàng mù

Cây này có ở vùng núi Hoàng liên sơn

2. Mahonia nepalensis DC. :  Hoàng liên ô rô, Mã hồ

Cây này gặp nhiều ở núi Lang Biang, Lâm Đồng

hoa

trái ăn được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *