Tropaeolaceae : Họ Sen cạn

Họ Sen cạn Tropaeolaceae chỉ có 1 loài nhập trồng ở VN. 


1. Tropaeolum majus L. : 
Sen cạn

 Cây này chỉ thấy ở cao nguyên, có 2 loại màu vàng và màu đỏ cam, lá trông giống lá Sen. 


loài hoa vàng

loài hoa đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *