Pontederiaceae : Họ Lục bình

Họ Lục bình có 6 loài ở VN, gồm các loài cây thảo mọc trên bùn hoặc sống trên mặt nước. 1. Eichhornia crassipes (Maret) Solms. : Lục bình, Water hyacinth 

2. Monochoria hastata (L.) Solms. : Rau mác, Rau mác thon 
  

3. Monochoria ovata Kunth. : Rau mác bầu

Loài rau Mác ở Suối Vàng, Đà Lạt4. Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl. : Rau mác bao, Cỏ lưỡi vịt 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *