Hydrophyllaceae : Họ Thủy lệ

Họ Thủy lệ Hydrophyllaceae chỉ có 1 loài ở Việt Nam là cây cỏ Lá nước mọc dưới ruộng nước cạn, cây này có hoa màu xanh rất đẹp.1. Hydrolea zeylanica (L.) Vahl  :  Thủy lệ, Lá Nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *