Hydrocharitaceae : Họ Thủy thảo (Họ Lá sắn)

Họ Thủy thảo (Họ
Lá sắn)
Hydrocharitaceae

Có khoảng 25
loài ở VN, gồm hầu hết là các loài cỏ thủy sinh chìm trong nước, một số loài
dùng làm rau ăn như cây Lá hẹ… hay được trồng làm cây thuỷ sinh trong bồn cá cảnh.

Sau đây là vài
loài mà tôi có gặp:

1. Blyxa aubertii Rich. :  Lá hẹ2. Blyxa
japonica
(Miq.) Maxim. ex Aschers & Gueke
: Chân thủy, Cỏ Nhật

 
3. Hydrilla verticillata (L. f.) Royle :  Rong đuôi chồn

rong ra hoa

hoa đực

hoa cái (hình sao 3 đài 3 cánh hoa)4. Nechamandra
alternifolia
(Roxb. ex Wight) Thwaites
: Lưu hùng, Rong chân thỏ

 5. Ottelia
alismoides
(L.) Pers.
: Mã đề nước
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *