Hippocastaneaceae : Họ KẹnHọ Kẹn Hippocastaneaceae chỉ có 1 loài ở VN:1. Aesculus
assamica
Griff.
  : Cây Kẹn, Mã dẻ, Thất
diệp

Cây này chỉ có ở miền Bắc, hình chụp cây mọc ở thác Dãi Yếm, Sơn
La, cây ở xa nên hình chụp không rõ.

Hoa zoom lớn hơn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *