Gelsemiaceae (APG II system) : Họ Lá ngón

Chi Gelsemium lúc trước nằm trong họ Mã tiền
Loganiaceae, hiện nay theo phân loại mới đã tách ra thành họ riêng
Gelsemiaceae từ 1994 (xem Wikipedia 
Loganiaceae và Gelsemiaceae)
Như vậy họ Lá ngón Gelsemiaceae này có 1 loài ở VN là


1. Gelsemium elegans (Gardn. & Champ.) Benth. : cây Lá ngón (Đoạn trường thảo)

Hình chụp tại Suối Vàng – Đà Lạt

hoa nhìn gần


Cây này có lá rất độc, người dân tộc miền núi dùng nó để … tự tử, uống vào thì hết cứu.Thêm hình cây chụp ở Mù Cang Chảy, Yên Bái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *