Datiscaceae : Họ Tung

Họ Datiscaceae theo sách Cây cỏ VN chỉ có 2 loài ở VN, một loài là cây cỏ Datisca cannabina trồng để nhuộm vải màu vàng (có thể có trồng ở VN?). Loài còn lại là một loài cây đại mộc rất to có ở rừng Nam bộ, đó là cây Tung (cây Thung). Các bạn nào có đến đền Angkor ở Campuchia chắc cũng có thấy mấy cây này với bộ rễ ấn tượng quấn lấy và bao phủ các khu đền tháp to lớn.

Sau đâylà vài hình ảnh về loài cây này.1. Tetrameles nudiflora R.Br. :  cây Tung, cây Thunggốc có bạnh vèhoahoa khô rụng dưới đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *