Geraniaceae : Họ Mỏ hạc

Họ này có 3 loài ở VN

1. Geranium nepalense Sweet. :
Mỏ hạc
Cây mọc hoang ở Sapa2. Pelargonium peltatum (L.) L’Hér. ex Aiton :

Cây có thân yếu mọc bò, được trồng trên châu treo làm cây hoa kiểng, loài này có nguồn gốc Nam Mỹ

3.  Pelargonium
zonale
L’Herit. ex Soland.
: Phong lữ thảo

Cây trồng vì hoa đẹp ở Đà
Lạt, có nhiều màu sắc.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *