Chuối già hương sống ngào đường

Chuối già hương sống ngào đường

Chuối già hương sống ngào đường

 Món này DS bắt chước P làm thay vì khìa với gia vị thì DS ngào với nước đường thốt nốt.

 Nấu nước đường sao cho ngập chuối, cho chuối vào ngào lửa nhỏ cho khô lại thì được.  Ngon, ngon. 

Hai trái chuối làm ra ăn hết trơn rồi 🙂

Chúc các bạn học làm được nhiều món chay ngon.

Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *