Chenopodiaceae : Họ Kinh giới (họ Rau Muối)Họ Kinh giới (họ Rau Muối) Chenopodiaceae có khoảng 12 loài ở VN.


1. Beta vulgaris L. var rubra (L.) Moq. : Củ Dền
Loài rau trồng ở Đà Lạt lấy củ làm thực phẩm

2. Chenopodium ambrosioides L. : Dầu Giun, Thổ Kinh giới, rau Muối dại
Cỏ mọc hoang ở Đà Lạt3. Chenopodium ficifolium Sm. : Rau Muối, Kinh giới trắng

loài mọc hoang dại
loài trồng làm rau canh4. Suaeda maritima (L.) Dum. : Phì diệp biển, cỏ Bồng đất mặn
Loài cỏ mọc ven bờ nước vùng Phan Rang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *