Basellaceae : Họ Mồng tơi

Họ này chỉ có 2 loài (ở VN) là

1. Basella rubra L. : Rau Mồng tơi

cây rau Mồng tơi, có thể có các var. khác nhau vì có loài Mồng tơi xanh, có loài Mồng tơi tím

2. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis :  Madeira-vine, Mồng tơi củ, Mồng tơi Đại Hàn, Mồng tơi Nhật Bản 

cây này gốc ở Nam Mỹ, nhập nội trồng từ lâu nên hiện nay cây mọc như cây hoang dại gặp ở Đà Lạt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *