Myristicaceae – Họ Đậu khấu, họ Máu chó

Họ Đậu khấu hay họ Máu chó Myristicaceae ở VN có khoảng 22 loài gồm toàn các cây gỗ rừng (chia ra 3 chi Horsfieldia, Knema và Myristica) chủ yếu ở miền Trung. Ở vùng đồng bằng miền Nam nhất là quanh Sài Gòn thì có thể gặp 1 loài mọc nhiều ven sông rạch là cây Xăng máu rạch có tàn lá gồm nhiều tầng nhánh mọc ngang thẳng góc với thân cây.

1. Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. : Xăng máu rạch, Sang máu rạch

hoa không cánh

trái chín mở ra 2 mảnh vỏ hình bán cầu, hạt có tử y đỏ

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *